Phyllis Mary Williams


Yn dawel ar Ddydd Sul, Mehefin 18fed  yn Nhŷ Bryngwyn, Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, Phyllis o Heol Afon, Llangennech.

Gwraig y diweddar Denzil Aubrey a mam hiraethus y diweddar Stuart. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Gwynog, Llangennech, ar Ddydd Gwener, Mehefin 30ain am 1.30 y prynhawn ac oddi yno i Amlosgfa Abertawe am wasanaeth preifat. Dim blodau os gwelwch yn dda yn ôl dymuniad Phyllis. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a’i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Capel Y Bont, Oakfield Street, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8LN Ffôn: 01792 885626.                

View Obituaries by month


Contact us today


Griffiths Bwtrimawr are available 24 hours a day, 7 days a week. You can call us where a member of our families will always be available to talk to.

Contact us today on:
01269 593637