Keith Morgan sons Glanamman

KEITH MORGAN & SONS

Glanamman

Fe ddechreuodd y teulu hwn gyda’i draddodiad o ymgymeryd angladdau yn 1959 pan, fel M.F. Harries a’i Fab, fe huriwyd ganddynt hers a cheir angladdol i ymgymerwyr lleol.

Datblygodd y busnes ac yn 1974 cychwynwyd ar y busnes o ymgymeryd angladdau o’u swyddfa ar Ffordd Cwmaman, Glanaman. Roedd ganddynt Gapel Gorffwys yno.

Cynigwyd gwasaneth i ardal Dyffryn Aman ac fel y tyfodd y busnes cymerwyd yr enw Keith Morgan a’i Feibion yn 1988. Codwyd adeiladau pwrpasol a datblygwyd y safle yn 40A Ffordd Cwmaman, Glanaman.

Parhaodd y traddodiad teuluol pan ymunodd y cwmni gyda chwmni Hywel Griffiths a’i Feibion yn 2005 ac mae Gareth Morgan yn dal i gyflwyno gwasanaeth personol i ardal Dyffryn Aman.

The family business began it’s involvement in funeral directing locally in 1959, when as M.F. Harries and Son a hearse and limousines were provided to independent village undertakers.

The business developed and in 1974 began arranging funerals from a premises at Cwmamman Road, Glamamman which included a chapel of rest.

Service to the Amman Valley continued as the business evolved to become Keith Morgan and Sons in 1988, with new purpose built premises later being developed at 40A, Cwmamman Road, Glanamman.

The family tradition continued when Keith Morgan and Sons joined Hywel Griffiths and Sons in 2005, enabling Gareth Morgan to continue to provide a personal service to the Amman Valley.

01269 822179

Keith Morgan & Sons
40A Cwmamman Road
Glanamman
SA18 1DJ

Contact us


Griffiths Bwtrimawr are available 24 hours a day, 7 days a week. You can call us where a member of our families will always be available to talk to.

Contact us today on:
01269 822179